Product recovery

Het al reeds beproefde piggingsysteem, dat vooral bedoeld was voor inwendig reinigen van een leidingsysteem, kan tevens gebruikt worden om productie batches te scheiden of om een volledige productie batch te verwerken. Hiermee wordt niet alleen het verlies van uw kostbaar product beperkt, maar ook de onnodige downtijd van uw proces. T&T RVS Service ontwerpt en bouwt deze systemen met componenten van verschillende fabrikaten en zoekt binnen de mogelijkheden de voor u meest passende. Hierdoor is ieder systeem tailormade en daarmee waarschijnlijk de beste invulling voor die applicatie. Wij bouwen systemen die door lucht of door een vloeistof (water) gedreven worden. Met slimme invullingen van de mogelijkheden kunnen wij uw reinigingstijd flink inkorten. In sommige gevallen hebben we die tot bijna nul gereduceerd. Wij gebruiken voor deze systemen enkel leiding componenten die geschikt zijn om te piggen. Wat T&T RVS Service daar aan toevoegt is onze speciale lastechniek.

Redenen voor gebruik van een product recovery systeem:

  • Productrecovery betekent zoveel mogelijk product terugwinnen uit de leidingen. De reden hiervan kan zijn dat producten te duur zijn om als afval weg te werpen of producten stollen bijvoorbeeld in de leiding wanneer ze blijven zitten.
  • Het systeem reinigt door met een pig de leiding leeg te drukken en laat tevens een filmpje medium achter op de buis. Hierna kan een CIP of SIP cyclus worden opgestart of er kan direct ander een ander medium achteraan gestuurd worden.
  • Mediumscheiding betekent dat er tussen twee batchen medium een pig kan worden gestuurd. Dit heeft een snellere omschakeling in het productieproces tot gevolg.
  • Door middel van 2-piggen kan men in combinatie met een pigstopper erg dure ventielen uitsparen. In dit geval is het een slimme manier van engineeren.